Thông tin công ty, doanh nghiệp, mã số thuế tại Hà Giang

Ở Hà Giang đang có 5165 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 11 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Hà Giang tập trung chủ yếu ở Thành phố Hà Giang 1768 công ty, Huyện Bắc Quang 676 công ty, Huyện Vị Xuyên 646 công ty, Huyện Hoàng Su Phì 314 công ty, Huyện Xín Mần 281 công ty, Huyện Quang Bình 273 công ty, ...

HỢP TÁC XÃ YẾN NHI

5100474193

Số nhà 47, đường Hải Thượng Lãn ông, tổ 15, Phường Minh Khai, TP Hà Giang