Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Hà Giang

Trên địa bàn Hà Giang đang có 4830 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 11 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Hà Giang tập trung chủ yếu ở Thành phố Hà Giang 1660 công ty, Huyện Bắc Quang 625 công ty, Huyện Vị Xuyên 591 công ty, Huyện Hoàng Su Phì 300 công ty, Huyện Xín Mần 262 công ty, Huyện Đồng Văn 254 công ty, ...